Algemene voorwaarden

Chambres d’hôtes & Gîtes 

Domaine Le Haut Verger

 

Ingevolge de Franse wetgeving, is alleen de Franse tekst van onze algemene voorwaarden rechtsgeldig. Wat volgt is een vertaling.

Toepassing De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk verblijf bij Domaine Le Haut Verger, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en ondertekend door de eigenaar, de heer J.M.T. van Velsen.

Verblijfsduur Het verblijf in onze chambres d’hôtes of gîtes is uitsluitend mogelijk voor toeristische doeleinden, met een beperkte verblijfsduur. De klant kan zich op geen enkel recht beroepen om zijn verblijf te bestendigen.

Reserveren en (aan)betalingen Als u wilt reserveren kunt u ons rechtstreeks mailen of bellen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk per mail een reserveringsformulier.  Als wij dat ingevuld van u terug ontvangen, sturen wij u per ommegaande een mail met een bevestiging (of afwijzing) en in het geval van een bevestiging ook een factuur met alle benodigde betaalgegevens. 

Al onze tarieven zijn in euro’s.

Binnen 14 dagen dient de aanbetaling van 50% van de huur per bank door ons ontvangen te zijn. Zodra de aanbetaling door ons is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging van de aanbetaling en tevens de boekingsbevestiging, waarna de overeenkomst geldig is. Het restantbedrag (50%) dient uiterlijk 6 weken voor aankomst door ons te zijn ontvangen.

Indien de betaling niet binnen 6 weken voor aankomst bij ons binnen is, kan de reservering door ons teniet gedaan worden. In dat geval wordt 50% van het van u door ons ontvangen bedrag aan u terugbetaald.

Indien de reservering plaats vindt binnen 6 weken voor uw vertrek dient het gehele bedrag aan huur in één keer betaald te worden, binnen 8 dagen of zo spoedig mogelijk na boeking. Ook hier zijn de voorwaarden zoals hierboven beschreven van toepassing.

Betaalwijze De (aan)betaling dient u over te boeken volgens de gegevens op de te ontvangen factuur.

Juistheid gegevens De gegevens die u op het reserveringsformulier noteert, dienen naar waarheid te zijn ingevuld. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens of voor het doorgeven van wijzigingen in deze gegevens. U dient de boekingsbevestiging die u van ons krijgt te controleren en indien hierin iets niet juist is dit schriftelijk binnen 7 dagen aan ons door te geven.

Annulering door u Annulering van de reservering dient u schriftelijk per mail of per aangetekende post te doen. U krijgt hiervan van ons een schriftelijke bevestiging via de mail op de dag dat wij uw annulering ontvangen, waarna deze van kracht is. Bij annulering door u 6 weken (of meer) voor aankomst, zal het door u inmiddels aanbetaalde bedrag (50% van de totale huursom) minus 50 euro administratiekosten aan u worden gerestitueerd. Hebben wij de annulering tussen de 6 en 2 weken voor aankomst ontvangen dan wordt 50% van de totale huursom aan u terugbetaald. Bij annulering in de periode van 2 weken voor aankomst vindt geen enkele terugbetaling plaats. Indien u tijdens uw verblijf genoodzaakt bent eerder te vertrekken of niet langer van uw verblijf gebruik wenst te maken, heeft u geen recht op teruggave van de betaling.

Wijzigingen en annulering door Domaine Le Haut Verger In het onverhoopte geval dat wij een wijziging moeten doorvoeren of uw verblijf moeten annuleren, wordt u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. Indien u dat wenst zullen wij proberen een gelijkwaardig alternatief voor u te regelen. Behoudens een eventuele meerprijs, zullen daarvoor uiteraard geen extra kosten in rekening worden gebracht. Indien u hier geen gebruik van wenst te maken of u geen gebruik wilt maken van het aangeboden alternatief, zal het volledige reeds door u betaalde bedrag direct worden terugbetaald. Hierna wordt het contract als ontbonden verklaard en kan Domaine Le Haut Verger niet meer aansprakelijk worden gesteld.

Aankomst en Vertrek Op de dag van aankomst bent u vanaf 16.00 uur van harte welkom op Domaine Le Haut Verger. Op de dag van vertrek wordt u verzocht het verblijf voor 10.00 uur te hebben verlaten. Indien u een andere aankomsttijd of vertrektijd wenst dan hierboven gemeld, kunt u contact met ons opnemen.

In geval van een (on)geplande late aankomst (na 19.00 uur), dient u ons hiervan op de hoogte te brengen. Indien het een kort verblijf betreft en u bent niet voor 19.00 uur gearriveerd zonder ons van een latere aankomsttijd op de hoogte te stellen, wordt de overeenkomst als niet-gesloten beschouwd. Wij kunnen dan beschikken over de kamer of gîte. De aanbetaling wordt in dit geval niet teruggestort.

Accomodaties Gîtes: De gîtes zijn volledig ingericht, inclusief bed-, bad- en keukenlinnen, dat één maal per week wordt gewisseld. In juli en augustus worden de gîtes alleen per week verhuurd, in principe van zaterdag tot zaterdag. Er zijn verplichte eindschoonmaakkosten. Wij vragen u de gîte achter te laten zoals u hem heeft aangetroffen, wat inhoudt dat u uw afval in de daarvoor bestemde containers deponeert, dat serviesgoed en keukengerei schoon in de kasten staat en dat al het meubilair op de oorspronkelijke plaats is terugzet.

Chambres d’hôtes: De chambres d’hôtes worden per nacht verhuurd op basis van twee personen inclusief een uitgebreid ontbijt. Voor personen die alleen verblijven bieden wij een korting aan van 10 euro per nacht, uitgezonderd voor La Chambre de Martha.

Aantal personen gebruikmakend van de accommodatie Het aantal personen dat logeert in een van onze accommodaties mag het aantal slaapplaatsen niet overschrijden.  Andere personen dan die genoemd op het reserveringsformulier hebben geen recht op logies, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van Domaine Le Haut Verger. In het geval dat het maximum aantal personen wel wordt overschreden zonder toestemming vooraf, behouden wij ons het recht voor de boeking alsnog in te trekken, ook bij aankomst. In dat geval hebt u geen recht op restitutie van enig bedrag.

Uw verantwoordelijkheid Van alle gasten wordt verwacht de accommodatie en alles wat daarbij hoort normaal te gebruiken en deze achter te laten in de staat zoals deze bij aanvang van het verblijf is aangetroffen. We stellen het op prijs als u ons direct verwittigt in geval van schade.

U wordt geacht de rust op Le Haut Verger en de rust van de andere gasten te respecteren.

Wat kunt u van ons verwachten? De accommodatie zal schoon en netjes aan u worden opgeleverd. Indien u toch zaken aantreft die niet zijn wat u verwacht of die stuk of vies zijn, meldt u ons dat dan. Wij zullen dit zo snel mogelijk verhelpen.

Roken Al onze accommodaties zijn rookvrij. Buiten roken is alleen toegestaan als u anderen daarmee uitdrukkelijk niet tot last bent.

Huisdieren Huisdieren worden niet toegelaten.

Tot slot Het Franse recht is van toepassing en eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan het Tribunal Commercial.

 

 

'om de zinnen te verzetten
en de zintuigen te scherpen'

 

Cultuur & natuur

Ontdek de omgeving

 

Table D'Hôtes

 

Onze moestuin

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

 

Ester & Jos

 

Contact & Route